Garantiregistrering företagsmarknad

Välkommen till Daikins garantiregistrering, välj den produktgrupp som du vill registrera nedan.

Garantibevis kommer fortsättningsvis inte att skickas på papper utan endast digitalt via e-post för att bevara miljön och minska på vår resursanvändning, det är därför viktigt att ange en riktig e-postadress vid registrering! Om man inte har någon egen e-postadress kan man ange sin installatörs e-postadress istället.

Garantiregistrera dessa produkter: Split, Sky Air: Alpha, Advance och Smart

  • För att garantier skall gälla måste maskinen garantiregistreras inom 4 veckor från installationstillfället. Registreras inte maskinen utgår endast 2 års materialgaranti.
  • Vid garantiregistrering ingår 3 års garanti på material och arbete. Sker en service inom månad 30-36 efter installation och serviceprotokollet skickas in till Daikin inom den angivna serviceperioden så förlängs garantin med 2 år till. D.v.s. totalt max 5 år från installationstillfället. Har detta inte gjorts upphör garantin att gälla.
  • Garantin gäller under förutsättning att installationen är fackmannamässigt utförd av en certifierad installatör och enligt tillhandahållna installationsanvisningar.
  • Produkten får inte vara installerad i aggressiv miljö, garantin gäller endast på den ursprungliga installationsadressen.
Dessa produkter ska inte garantiregistreras
  • För SKY-AIR Active samt RZQ-C gäller 2-års materialgaranti.
  • Pixo (FTX-J3GV+RX-K/GV) har 3-års materialgaranti.