Garantiregistrering konsumentmarknad

Välkommen till Daikins garantiregistrering, välj den produktgrupp som du vill registrera nedan.

Garantibevis kommer fortsättningsvis inte att skickas på papper utan endast digitalt via e-post för att bevara miljön och minska på vår resursanvändning, det är därför viktigt att ange en riktig e-postadress vid registrering! Om man inte har någon egen e-postadress kan man ange sin installatörs e-postadress istället.
  • Garantierna gäller endast värmepumpen, ej installationsmaterial såsom t.ex. rör, konsoler, elinstallationer eller andra externa komponenter.
  • För att garantin skall gälla måste produkterna garantiregistreras. Vid eventuellt haveri inom den föreskrivna garantitiden skall en kopia av garantibeviset överlämnas till reparatören.
  • Garantierna gäller endast på ursprungliga installationsplatsen, d.v.s. garantin gäller ej när produkten flyttas till annan adress.
  • Garantin börjar att räknas senast 6 månader från Daikins fakturadatum.
  • Garantierna gäller endast mot konsumentmarknaden.
  • För ej registrerad produkt gäller 3-års materialgaranti.
  • Om produkt från Daikins Konsumentkatalog säljs till juridisk person gäller garantivillkoren som anges i Daikins Kommersiella katalog 2018 och registreras under Företagsfliken.
  • 8 års kompressor garanti: De fem första åren täcker garantin reservdelar och montering av dessa. År 6, 7 och 8 omfattar garantin värmepumpens kompressor (inkl. reparationsarbete och reservdelar gällande kompressorn). Kompressorgarantin gäller modellen Ururu Sarara XR.
Dessa produkter ska inte garantiregistreras
  • Pixo och Flat skall EJ garantiregistreras då dessa produkter endast har 3 års materialgaranti.