Daikin

Garantiregistrering Luft/luft värmepumpar konsumentmarknaden

Garantibevis kommer fortsättningsvis inte att skickas på papper utan endast digitalt via e-post för att bevara miljön och minska på vår resursanvändning, det är därför viktigt att ange en riktig e-postadress vid registrering! Om man inte har någon egen e-postadress kan man ange sin installatörs e-postadress istället.

Luftvärmepumpen Flat (FTXB), har 3 års materialgaranti och skall ej registreras. Solo med 410 (RX) skall ej registreras.

* Obligatoriska fält

Kontaktuppgifter (Köpare)

Förnamn *
Efternamn *
Gatuadress (installationsplats) *
Postnummer *
Ort *
Telefon *
Mobil
E-post *
Denna e-post syns ej på garantibeviset utan används endast för att skicka garantibeviset.
 Bocka in denna ruta om du vill att garantibeviset skall skickas till en alternativ adress!
Gatuadress (postadress) *
Postnummer *
Ort *

Inköp och installation

Återförsäljare *
Återförsäljare ort *
Installationsdatum *
E-post installatör *
Installatör (Företag) *
Certifieringsnummer

Produkten

Modell utomhusdel *
Serienummer utomhusdel *
Modell inomhusdel 1
Serienummer inomhusdel 1
Modell inomhusdel 2
Serienummer inomhusdel 2
Modell inomhusdel 3
Serienummer inomhusdel 3
Modell inomhusdel 4
Serienummer inomhusdel 4
Modell inomhusdel 5
Serienummer inomhusdel 5
Viktigt!
Hela modellbeteckningen och serienummret måste anges för de delar du vill registrera!

Ex på hel modellbeteckning och serienummer:
Modell utedel: RXL25M3V1B, serienummer J003557,
Modell innerdel: FVXS25FV1B, serienummer C131570

Hela modellbeteckningen finns på maskinen/kartongen och på leveransbeskeden från DHL och Postnord.
Samtycke enligt personuppgiftslagen *
Härmed medger jag att de uppgifter som jag lämnat i samband med min garantiregistrering får lagras hos Daikin AB i deras databas för Garantiregistrering. Uppgifterna kommer att lämnas vidare till det serviceföretag som vid händelse av fel kommer att utföra servicereparationen på den trasiga produkten. Du kan läsa mer om PUL via denna länk
Service
För att säkerställa en hög verkningsgrad, låga ljudnivåer och en lång livslängd rekommenderar Daikin Sweden AB starkt att service utförs efter 2 år. Serviceintervallet kan variera beroende på olika driftsförhållanden men generellt anser vi att ett serviceintervall på 2 år är att föredra. Om ni är osäkra kontaktar ni er installatör för mer information.

Om du markerar denna ruta kommer vi att kontakta dig för service av din värmepump då den tiden närmar sig. Det är inte obligatoriskt med service utan en rekommendation från Daikin som tillverkare.
Jag vill ha information
Ja, jag vill ha nyhetsbrev från Daikin.